Osoby, które uzyskały mandat w wyborach samorządowych, korzystają ze specjalnych uprawnień przy rozwiązywaniu stosunku pracy. Pracodawca musi uzyskać zgodę na ich zwolnienie
Z pełnieniem funkcji radnego samorządowego wiąże się wiele ograniczeń związanych przepisami antykorupcyjnymi. Mają one na celu zapewnienie przejrzystości działań organów administracji publicznych, zapobiegając tym samym jakimkolwiek zachowaniom korupcjogennym. Radny nie może m.in.:
● łączyć swojego mandatu z tym poselskim czy senatorskim,