Pracodawcy nagminnie nie przestrzegają kodeksowych przepisów, bo są one skomplikowane i przystosowane tylko do dużych firm. 87 proc. z ponad 1,5 tys. firm objętych w ubiegłym roku kontrolą przestrzegania przepisów o czasie pracy łamało kodeksowe regulacje. Łącznie pracodawcy ci zatrudniali ponad 157 tys. osób.
Więcej niż połowa z nich nieprawidłowo określała systemy i rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe. Prawie połowa źle prowadziła ewidencję czasu pracy, a co czwarta firma łamała przepisy o dobie pracowniczej.
– W małych i średnich przedsiębiorstwach – najczęściej za zgodą pracodawcy i pracownika – nikt nie przejmuje się tymi rozwiązaniami, bo w praktyce uniemożliwiałyby one zarówno prowadzenie działalności gospodarczej, jak i zatrudnienie osób. Wszyscy wiedzą, że tam o czasie pracy decyduje praktyka, a nie ustawodawca w niezrozumiałych, rozbudowanych przepisach – mówi Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP.