Ministerstwo pracy jeszcze nie przedstawiło ostatecznych zmian w czasie pracy, a związkowcy już przygotowują projekt przepisów ograniczających możliwość zawierania kontraktów na czas określony.
Na pierwszym noworocznym posiedzeniu zespołu prawa pracy Komisji Trójstronnej, strona związkowa zaprezentuje nowelizację kodeksu pracy dotyczącą zasad zawierania kontraktów terminowych. To jedno z niewielu konkretnych ustaleń partnerów społecznych, jakie zapadły na wczorajszym posiedzeniu zespołu.
Wspólny projekt będzie określał maksymalny okres, na jaki u jednego pracodawcy pracownik będzie mógł pracować na podstawie dowolnej liczby umów na czas określony.