Jeśli w trakcie roku kalendarzowego pracownikowi zostanie zmieniony wymiar czasu pracy, liczbę dni przysługującego mu wypoczynku trzeba będzie liczyć proporcjonalnie. Zyskać mogą na tym osoby, które zmniejszają etat, a stracić – mające pracować dłużej.

Pracodawcy będą mieli wreszcie pewność, jak należy ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, któremu w trakcie roku kalendarzowego lub nawet miesiąca obniża się lub podwyższa etat. W takim przypadku przysługujący urlop należy ustalać proporcjonalnie do okresów zatrudnienia w poszczególnych wymiarach czasu pracy. Tak wynika z rządowego projektu nowelizacji kodeksu pracy, który trafił do konsultacji społecznych.

Resort pracy chce w ten sposób zlikwidować lukę w prawie. Obecnie żaden przepis nie reguluje zasad ustalania wymiaru urlopu w razie zmniejszenia lub podwyższenia etatu w trakcie roku kalendarzowego.