Zmiana terminu urlopu wypoczynkowego może nastąpić na wniosek pracownika i z przyczyn dotyczących firmy.

Ważne powody

Zatrudniony ma prawo wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o przesunięcie urlopu, jeżeli będzie on umotywowany ważnymi przyczynami. Oczywiście nie ma katalogu takich ważnych przyczyn. Dla poszczególnych pracowników w konkretnych sytuacjach mogą być one różne. Wydaje się, że do przesłanek uzasadniających skierowanie wspomnianego wniosku mogą być zaliczone np.: zmiana terminu urlopu współmałżonka czy przesunięcie terminu wycieczki, która miała być zrealizowana w trakcie zaplanowanego urlopu.