Pojawienie się w pracy pracownika w stanie nietrzeźwości lub spożywanie przez niego alkoholu w czasie pracy może się skończyć rozwiązaniem umowy o pracę, gdyż jest jednym z najcięższych naruszeń obowiązków.
Stawienie się do pracy zatrudnionego w stanie nietrzeźwości wyklucza możliwość świadczenia przez niego pracy, jak również pozostawania w gotowości do jej świadczenia (orzeczenie Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2000 r., sygn. I PKN 586/99). Ważne jest też orzeczenie SN z 19 września 1978 r. (sygn. I PRN 80/60), które porusza kwestię dotychczasowej nienagannej pracy zatrudnionego. Okazuje się, że nietrzeźwość na stanowisku pracy, nawet jednorazowa, to jedno z najcięższych naruszeń podstawowych obowiązków służbowych i dla konsekwencji nie ma znaczenia przebieg dotychczasowej kariery.

Naruszenie sumienności