Wykonywanie obowiązków z domu nie oznacza, że zatrudniony jest chroniony przed wypowiedzeniem. Pismo w tej sprawie można doręczyć np. e-mailem.
Czy praca zdalna ułatwia unikanie zwolnienia? Jak należy w takich warunkach wręczyć wypowiedzenie, w tym także to zmieniające warunki zatrudnienia? Czy jest ono skuteczne? Takie pytania zadają sobie teraz pracodawcy i zatrudnieni, którzy w związku z epidemią zostali skierowani do wykonywania obowiązków na odległość. Przepisy nie określają odrębnych zasad wymawiania lub modyfikowania umów w takich sytuacjach, ale w praktyce wymuszają je okoliczności.
– Przed zwolnieniem chroni usprawiedliwiona nieobecność, a praca zdalna takową nie jest. Ale w takiej sytuacji złożenie wypowiedzenia wymaga spełnienia pewnych warunków. Chodzi m.in. o to, że nieco więcej problemów może sprawiać potwierdzenie, że pracownik mógł się zapoznać z pismem zawierającym oświadczenie o wypowiedzeniu umowy – tłumaczy Sławomir Paruch, radca prawny i partner w kancelarii PCS Paruch, Chruściel, Schiffter.