Uposażenie żołnierza zawodowego od 1 stycznia 2019 r. wzrośnie o 656 zł. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych. Wcześniej 13 września oficjalnie potwierdził to DGP Marcin Skowron, rzecznik prasowy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Zgodnie z rozporządzeniem wskaźnik zwiększy się z 3,20– do 3,63–krotności kwoty bazowej, która od 2009 r. jest na niezmiennym poziomie i wynosi 1523,29 zł. W efekcie średnio uposażenie mundurowego wzrośnie o ok. 656 zł. (do 5530 zł brutto).
Wynagrodzenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych i specjalnych stanowi wielokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok. W tej planowanej podwyżce ujęta też jest przyszłoroczna inflacja – 2,3 proc.
– Bardzo się cieszę, że po dwóch latach negocjacji udało się doprowadzić do wzrostu uposażeń dla żołnierzy. Teraz czekamy, aż szef MON na tej podstawie skieruje do konsultacji projekt kolejnego rozporządzenia w sprawie stawek uposażenia zasadniczego – mówi komandor Wiesław Banaszewski.
– Będę zabiegał o to, aby w korpusie podoficerów i oficerów młodszych były widoczne większe różnice w zarobkach – dodaje.
MON może wybrać dwa rozwiązania. Podwyższyć wynagrodzenie zasadnicze wszystkim, bez względu na zajmowany stopień o ok. 656 zł albo tę kwotę zróżnicować w zależności od stopnia. W pierwszym wariancie – uposażenie szeregowego wzrosłoby od 3200 zł do 3856 zł, z kolei generała sztabu generalnego – z 15960 zł do 16616 zł.
Żołnierze w przeciwieństwie do innych służb mundurowych nie otrzymali w tym roku podwyżek. Ostatni wzrost uposażeń dla wojskowych był w 2017 r. (średnio o 380 zł).
Etap legislacyjny
Rozporządzenie podpisane przez prezydenta