Pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy najpóźniej do 30 września następnego roku. Urlop udzielany jest zawsze w naturze, a ekwiwalent pieniężny może zostać wypłacony tylko w przypadku, gdy pracownik odchodzi z firmy.

Problem czytelnika: Do kiedy należy wybrać urlop wypoczynkowy? Do końca pierwszego kwartału następnego roku czy do końca trzeciego kwartału? Jak to jest? I kiedy należy się ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop?

Odpowiedź: Pracodawca powinien udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym ten uzyskał do niego prawo, zgodnie z planem urlopów lub po uzgodnieniu i na wniosek pracownika. Więcej o planie urlopowym przeczytasz tutaj>> Tylko wyjątkowo - z winy zarówno pracownika, jak i pracodawcy - urlop może zostać wybrany do 30 września następnego roku. Powodem odłożenia urlopu może być na przykład choroba pracownika lub bliskiej mu osoby. Natomiast pracodawca może motywować przełożenie urlopu podwładnego na przykład awarią w firmie czy innym nagłym zdarzeniem, kiedy nieobecność pracownika w zakładzie pracy jest niezbędna. Choroba przerywa urlop wypoczynkowy: Kiedy pracownik dostanie dni wolne>>

Zasada ta nie obowiązuje w przypadku urlopu na żądanie, który może zostać udzielony tylko w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Więcej o tym, co dzieje się o z niewykorzystanym urlopem na żądanie, przeczytasz tutaj>>

Pracownik powinien więc rozpocząć zaległy urlop najpóźniej ostatniego dnia września następnego roku kalendarzowego, o ile jest to dzień, w którym powinien świadczyć pracę (zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy).

Pierwszy kwartał jako termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego pojawił się podczas prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, ale tylko jako propozycja zmiany w prawie pracy.

Komisja proponowała, żeby niewykorzystany w danym roku wypoczynek był udzielany pracownikowi do końca marca następnego roku kalendarzowego i tylko w wyjątkowych sytuacjach ten termin ulegałby wydłużeniu do końca września. Jeśli firma nie udzieliłaby w tym czasie wypoczynku przysługującego za zeszły rok, pracownik zyskałby prawo do rekompensaty finansowej za brak możliwości skorzystania z urlopu w naturze (najprawdopodobniej w formie odszkodowania). Więcej na ten temat czytaj tutaj>>

Stąd zapewne pytanie czytelniczki o ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy. Jest on jednak wypłacany tylko po zakończeniu wypowiedzenia lub wygaśnięciu stosunku pracy, za niewykorzystaną przez pracownika część wypoczynku. Pracodawca nie musi tego robić tylko w sytuacji, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie trwania kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tą sama firmą. Ile wynosi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2018 roku, dowiesz się tutaj>>