Okresy wypowiedzenia mierzone w tygodniach lub miesiącach kończą się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. W efekcie, niezależnie od daty złożenia przez pracownika wypowiedzenia, umowa z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia ulegnie rozwiązaniu dopiero w sobotę po upływie pełnych dwóch tygodni.

Okres wypowiedzenia to czas pomiędzy złożeniem przez pracownika lub pracodawcę oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę, a terminem zakończenia wypowiedzenia, czyli z praktycznego punktu widzenia ostatnim dniem obecności pracownika w zakładzie pracy. Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy o pracę i przy umowie na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeśli okres próbny przekracza 2 tygodnie,
  • 1 tydzień, jeśli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeśli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Ile wynosi okres wypowiedzenia przy umowie na czas nieokreślony/określony i kiedy można skrócić lub wydłużyć okres wypowiedzenia, dowiesz się tutaj>>

Kiedy kończy się okres wypowiedzenia? Termin kończący okres dwutygodniowego wypowiedzenia reguluje art. 30 § 21 Kodeksu pracy, zgodnie z którym okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca. - Przykładowo, jeśli okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, a oświadczenie woli zostanie doręczone 13 lipca, to umowa ulegnie rozwiązaniu 31 sierpnia. Inaczej mówiąc, przewidziany w Kodeksie pracy okres wypowiedzenia liczący miesiąc musi obejmować co najmniej miesiąc kalendarzowy. Jeśli oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę nie zostanie doręczone z końcem miesiąca, lecz wcześniej, to w praktyce okres ten będzie dłuższy. Analogicznie zasadę tą należy stosować do obliczania długości okresów wypowiedzenia obejmujących tydzień lub jego wielokrotność. Przykładowo jeśli okres wypowiedzenia zgodnie z Kodeksem pracy wynosi 1 tydzień, a oświadczenie woli zostanie złożone w czwartek, umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu w przyszłą sobotę - podkreśla mecenas Marta Kowalczyk, ekspert prawa pracy.

Dlatego pracownik z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, któremu zależy na nieprzedłużaniu umowy, powinien wypowiedzieć ją w piątek - kontrakt rozwiąże się wtedy w kolejną sobotę. Z kolei złożenie wypowiedzenia w poniedziałek maksymalnie wydłuża okres wypowiedzenia, co może przydać się pracownikowi, jeśli ubiega się on o świadczenia zależne od stażu pracy. Więcej na ten temat czytaj tutaj: Wypowiedzenie, urlop i odprawa, czyli kiedy liczy się staż pracy>>

Ustalenie dokładnego dnia rozwiązania umowy o pracę jest także istotne dla pracownika, ponieważ dokładny termin jest wpisywany do świadectwa pracy. I od tej daty zależą z kolei uprawnienia byłego już pracownika, w tym prawo do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy. Odprawa i zasiłek chorobowy: Zobacz, jakie prawa przysługują ci po zwolnieniu z pracy>>