Okres wypowiedzenia pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony zależy od stażu pracy i wynosi o 2 tygodni do 3 miesięcy. W tym czasie pracownik zasadniczo musi przychodzi do firmy i wykonywać swoje obowiązki.

Problem czytelnika: Dzień dobry. Czy jeżeli mam umowę na czas nieokreślony na pełen etat i dzisiaj bym zaniosła wypowiedzenie, to czy liczyło by się już od jutra do końca miesiąca? Ile trwa wtedy wypowiedzenie? W umowie nic na ten temat nie ma. Czy mogę wtedy iść na L4 na miesiąc, abym nie musiała odpracowywać wypowiedzenia? Bardzo dziękuję za informacje.

Odpowiedź: Okres wypowiedzenia w przypadku umowy na czas nieokreślony jest wyznaczany ustawowo i zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, wynosi więc:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Jeżeli okres wypowiedzenia jest liczony w miesiącach, to momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwszy dzień kalendarzowy miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie. Okres wypowiedzenia trwa pełne miesiące, a ich różna długość nie ma znaczenia dla terminu zakończenia wypowiedzenia. Natomiast w przypadku okresu wypowiedzenia liczonego w tygodniach, momentem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia jest pierwsza niedziela następująca po dniu złożenia wypowiedzenia.

Zależy więc, w którym momencie czytelniczka złożyłaby wypowiedzenie. Dłużej okres wypowiedzenia trwa w przypadku, gdy oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy o pracę zostanie złożone wcześniej niż w przewidzianych terminach, czyli na przykład w poniedziałek w przypadku wypowiedzenia liczonego w tygodniach (wypowiedzenie zaczyna biec dopiero od najbliższej niedzieli) lub na początku miesiąca w przypadku wypowiedzenia liczonego w miesiącach (wypowiedzenie zaczyna biec dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie). Krótszy okres wypowiedzenia można uzyskać, rezygnując z umowy odpowiednio w sobotę lub z ostatnim dniem miesiąca.

Jak uniknąć pracy podczas wypowiedzenia? Już po złożeniu wypowiedzenia, jest kilka sposobów na uniknięcie pracy, w tym zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy czy urlop wypoczynkowy lub bezpłatny. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Przychodzić do firmy nie musi także pracownik chory, jednak jeśli pracodawca podejrzewa, że zwolnienie lekarskie jest fałszywe lub wykorzystywane niezgodnie z jego przeznaczeniem (czy na przykład pracownik nie pracuje w tym czasie), może skontrolować pracownika. Kontrola z ZUS i zwolnienie z pracy, czyli czego powinien obawiać się chory pracownik>>

Jeżeli pracodawca lub ZUS stwierdzi nieprawidłowości, pracownik może stracić prawa do zasiłku chorobowego za cały okres objęty zaświadczeniem lekarskim, chyba że w tym czasie przebywał w szpitalu (za okres hospitalizacji świadczenia się nie odbiera). A w niektórych przypadkach (chodzi zwłaszcza o wykonywanie pracy podczas zwolnienia lekarskiego), kiedy doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, pracodawca może także rozstać się z podwładnym w trybie dyscyplinarnym. Choroba podczas wypowiedzenia - uchroni pracownika przed zwolnieniem?