Województwom o najwyższym bezrobociu udało się wykorzystać dobrą koniunkturę. Jest w nich praca nawet dla młodych i długotrwale bezrobotnych.
Sytuacja na rynku jest bezsprzecznie najlepsza od ponad ćwierć wieku. Chociaż bez pracy wciąż pozostaje więcej niż 1,13 mln osób, to stopa bezrobocia jest rekordowo niska i wszystko wskazuje na to, że w kolejnych miesiącach jeszcze się obniży. Poprawa sytuacji jest na tyle duża, że widać ją wyraźnie nawet w rejonach dotkniętych wysokim, strukturalnym bezrobociem.
Z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wynika, że w ciągu ubiegłego roku odsetek osób bez pracy spadł w 14 województwach. W całym kraju stopa bezrobocia – liczona jako procent osób aktywnych zawodowo – obniżyła się w IV kw. ub.r. do 4,5 proc. „Na pozór nie ma w tym nic interesującego, ponieważ do spadków zdążyliśmy się już przyzwyczaić´. Tym razem jednak wydaje się, że trend zaczął wyhamowywać´” – zwracają uwagę analitycy Banku Handlowego. Jako dowód przytaczają statystyki GUS, z których wynika, że w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku spadek bezrobocia wyniósł 1 pkt proc. r./r., podczas gdy w III kw. było to 1,2 pkt proc., a między styczniem i końcem marca 2017 r. nawet 1,7 pkt proc.