Ukraińcy zasypali wiele luk na naszym rynku. Ale problemy ze znalezieniem rąk do pracy są tak duże, że firmy podnoszą pensje Polakom. Dwucyfrowe dynamiki wzrostu płac w przedsiębiorstwach to już tylko kwestia czasu.Przez ostatnie trzy lata pozytywny obraz rynku pracy w Polsce utrwalał się dzięki spadającej do rekordowo niskich poziomów stopie bezrobocia. Ostatnie dane za grudzień 2017 r. pokazują, że bez pracy jest tylko 4,4 proc. aktywnej zawodowo populacji. Palącym problemem staje się zapełnienie wakatów.