W przyszłym roku po uwzględnieniu świąt oraz weekendów pracownikom będzie przysługiwało 115 dni wolnych od pracy. Od marca 2018 roku część zatrudnionych zyska dodatkowe wolne w niedziele, które wcześniej były dla nich dniami pracującymi.

Podstawowa norma czasu pracy (czyli liczba godzin, jaką pracownik powinien przepracować w przyjętym okresie rozliczeniowym) nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Zobacz, kiedy możesz obniżyć swój wymiar czasu pracy>>

Jak oblicza się wymiar czasu pracy? Opierając się na podstawowej 8-godzinnej normie wylicza się wymiar czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających do przepracowania w okresie rozliczeniowym,
 • dodając do otrzymanej liczby godzin - dni pozostałe do końca okresu rozliczeniowego (przypadające od poniedziałku do piątku) i pomnożone przez 8 godzin,
 • i odejmując od otrzymanego wyniku po 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Od tak wyliczonego czasu pracy należy odjąć liczbę godzin (dni) w czasie okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy, do których należy między innymi urlop wypoczynkowy czy niezdolność do pracy z powodu choroby. Zobacz, jak poprawnie usprawiedliwić nieobecność w pracy. Za błędy grozi nawet zwolnienie>>

Dni świąteczne w 2018 roku. W 2018 roku dni ustawowo wolne od pracy to:

 • 1 stycznia - Nowy Rok (poniedziałek)
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli (sobota)
 • 1 kwietnia - Wielkanoc, pierwszy dzień świąt (niedziela)
 • 2 kwietnia - Wielkanoc, drugi dzień świąt (poniedziałek)
 • 1 maja - Święto Pracy (wtorek)
 • 3 maja - Święto Konstytucji 3 Maja (czwartek)
 • 4 czerwca - Zielone Świątki (niedziela)
 • 31 maja - Boże Ciało (czwartek)
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP (środa)
 • 1 listopada - Dzień Wszystkich Świętych (czwartek)
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (niedziela)
 • 25 grudnia - Boże Narodzenie, pierwszy dzień (wtorek)
 • 26 grudnia - Boże Narodzenie, drugi dzień (środa)

Zasadniczo każde święto, które przypada w okresie rozliczeniowym obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin - o ile nie jest to niedziela. Za Pierwszy Dzień Wielkanocy (1 kwietnia), Zielone Świątki (4 czerwca) i Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) w 2017 roku pracownik nie otrzyma więc dodatkowego dnia wolnego. Zobacz, komu wolno pracować w święto i jakie otrzyma wynagrodzenie>>

Natomiast wolny dzień przysługuje za sobotę, czyli za Święto Trzech Króli (6 stycznia). Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 roku (sygn. akt K 27/11), pracownik może bowiem odebrać dzień wolny, jeżeli święto wypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Pracodawca nie może przy tym zobowiązać podwładnego do odpracowania tego święta, ale musi wyznaczyć dodatkowy dzień wolny.

Zakaz handlu w niedzielę od 2018 roku. W przyszłym roku pracownicy handlu zyskają więcej czasu wolnego - od marca 2018 roku zaczyna bowiem obowiązywać zakaz handlu w niedzielę. Początkowo w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku. Jeśli nie zakupy, to co? Jak zakaz handlu w niedziele zmieni przyzwyczajenia Polaków>>

W 2018 roku wolne od pracy będą niedziele:

Marzec - 11 i 18 marca

Kwiecień - 1, 18, 15 i 22 kwietnia

Maj - 13 i 20 maja

Czerwiec - 10 i 17 czerwca

Lipiec - 18, 15 i 22 lipca

Sierpień - 12 i 19 sierpnia

Wrzesień - 9, 16 i 31 września

Październik - 14 i 21 października

Listopad - 11 i 18 listopada

Grudzień - 9 grudnia

Wymiar czasu pracy w 2018 roku. W 2018 roku roczny wymiar czasu pracy wyniesie 2008 godzin (251 dni x 8 godzin), w tym pracownik otrzyma 114 dni wolnych od pracy. Oto wymiar czasu pracy w 2018 roku rozpisany na poszczególne miesiące (w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym):

Styczeń - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych z dniem wolnym za święto w sobotę (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 święta)

Luty - 160 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 8 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.)

Marzec - 176 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

Kwiecień - 160 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 10 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)

Maj - 160 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 11 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 3 święta)

Czerwiec - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

Lipiec - 176 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

Sierpień - 176 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 święto)

Wrzesień - 160 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 10 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.)

Październik - 184 godzin pracy, w tym 23 dni pracy i 8 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

Listopad - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

Grudzień - 152 godzin pracy, w tym 19 dni pracy i 12 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta)

Wymiar czasu pracy a niepełny etat. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, ich wymiar czasu pracy ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby godzin przypadających na pełnym etacie.

Przykładowo: W styczniu 2018 roku dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu wymiar czasu pracy wyniesie 84 godziny (1/2 × 168 godzin pracy), a dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu wymiar czasu pracy wyniesie 126 godzin (3/4 × 168 godzin pracy). Zobacz, kiedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za dodatkową pracę>>