W przypadku pracowników ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obowiązują niższe normy czasu pracy niż dla pozostałych zatrudnionych.

Zasadniczo czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo (ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Jednak w przypadku pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności limit ten wynosi 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Przy czym krótsze normy czasu pracy nie mogą powodować obniżenia wysokości wynagrodzenia przysługującemu zatrudnionemu pracownikowi. Krótszy czas pracy i dłuższy urlop: 5 praw przysługujących niepełnosprawnemu pracownikowi>>

Każda osoba niepełnosprawna nie może być przy tym zatrudniana w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Pieniądze czy czas wolny, czyli co przysługuje pracownikowi za dodatkową pracę>> Tych ograniczeń nie stosuje się dla osób zatrudnionych przy pilnowaniu (na przykład monitoring, ochrona mienia) lub gdy - na wniosek osoby zatrudnionej - lekarz wyrazi zgodę na dłuższą pracę.

Natomiast ustawa o rehabilitacji nie reguluje sposobu ustalania wymiaru czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych, dlatego oblicza się go na podstawie kodeksu pracy, przy zastosowaniu skróconych norm czasu pracy.

Jak oblicza się wymiar czasu pracy? Dla wszystkich pracowników wymiar czasu pracy wylicza się w oparciu o podstawową 8-godzinną normę:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających do przepracowania w okresie rozliczeniowym,
  • dodając do otrzymanej liczby godzin - dni pozostałe do końca okresu rozliczeniowego (przypadające od poniedziałku do piątku) i pomnożone przez 8 godzin,
  • i odejmując od otrzymanego wyniku po 8 godzin za każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Od tak wyliczonego czasu pracy należy odjąć liczbę godzin (dni) w czasie okresów usprawiedliwionej nieobecności w pracy, do których należy między innymi urlop wypoczynkowy czy niezdolność do pracy z powodu choroby. Zobacz, jak poprawnie usprawiedliwić nieobecność w pracy. Za błędy grozi nawet zwolnienie>>

W przypadku pracowników niepełnosprawnych zamiast norm kodeksowych stosuje się normy określone w ustawie o rehabilitacji, właściwe dla określonych stopni niepełnosprawności - czyli albo 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, albo 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Wymiar czasu pracy w 2018 roku. W 2018 roku, w przypadku pracownika zatrudnionego w wymiarze 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, roczny wymiar czasu pracy wyniesie 2008 godzin (251 dni x 8 godzin), w tym pracownik otrzyma 114 dni wolnych od pracy. Oto wymiar czasu pracy w 2018 roku rozpisany na poszczególne miesiące (w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym):

Styczeń - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych z dniem wolnym za święto w sobotę (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 święta)

Luty - 160 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 8 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.)

Marzec - 176 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

Kwiecień - 160 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 10 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto)

Maj - 160 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 11 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 3 święta)

Czerwiec - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień)

Lipiec - 176 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni)

Sierpień - 176 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 święto)

Wrzesień - 160 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 10 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.)

Październik - 184 godzin pracy, w tym 23 dni pracy i 8 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni)

Listopad - 168 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto)

Grudzień - 152 godzin pracy, w tym 19 dni pracy i 12 dni wolnych (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta)

Natomiast w przypadku pracownika zatrudnionego w wymiarze 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, roczny wymiar czasu pracy wyniesie 1 757 godzin (251 dni x 7 godzin), w tym pracownik otrzyma 114 dni wolnych od pracy, czyli:

Styczeń - 147 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 10 dni wolnych z dniem wolnym za święto w sobotę (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 2 święta)

Luty - 140 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 8 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.)

Marzec - 154 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni)

Kwiecień - 140 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 10 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 1 święto)

Maj - 140 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 11 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 3 święta)

Czerwiec - 147 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień)

Lipiec - 154 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni)

Sierpień - 154 godzin pracy, w tym 22 dni pracy i 9 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 1 święto)

Wrzesień - 140 godzin pracy, w tym 20 dni pracy i 10 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.)

Październik - 161 godzin pracy, w tym 23 dni pracy i 8 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni)

Listopad - 147 godzin pracy, w tym 21 dni pracy i 9 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (7 godz. × 1 święto)

Grudzień - 133 godzin pracy, w tym 19 dni pracy i 12 dni wolnych (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 2 święta)