Skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej ograniczy wydatki przedsiębiorstw. Zdaniem ekspertów wyeliminowanie jej papierowej wersji jest jednak pozorne.
Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (UD155). Dokument przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju stanowi część pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Na jego podstawie pracodawcy będą mogli likwidować e-dokumentację już po 10 latach. Rząd proponuje, żeby zmiany weszły w życie od stycznia 2019 r.
Pracodawcy się doczekali