Po 10 latach od odejścia z firmy pracownicy będą mogli odebrać swoje dokumenty związane z zatrudnieniem. Dłużej nie będą przechowywane. Pracodawcy ostrzegają, że nikt o tak odległym terminie nie będzie pamiętał.Przedsiębiorcy muszą przechowywać dokumentacje pracownicze. Akta osobowe przez 50 lat, licząc od dnia zakończenia stosunku pracy, tyle samo w przypadku dokumentacji płacowej, licząc od dnia jej wytworzenia. Tak długi termin powodował, że w firmach zalegały dokumenty dawno zmarłych pracowników.