Dyżur PIP: Anna Jaworska, główny specjalista w departamencie prawnym Głównego Inspektoratu Pracy odpowiada na pytania czytelników DGP.Przedsiębiorstwo wypłaca zleceniobiorcom wynagrodzenie w stawce miesięcznej. Czy nowe przepisy wymagają, aby zmienić ją na godzinową?