Bezrobotny żołnierz obrony terytorialnej nie straci prawa od zasiłku dla bezrobotnych.
Jestem bezrobotny i bardzo chciałbym służyć w tworzonych właśnie wojskach obrony terytorialnej. Obawiam się jednak, że mogę stracić zasiłek, jeśli będę otrzymywał od armii żołd. Czy istnieje takie ryzyko – pyta pan Marcin.
Nie. Wstępując do wojsk obrony terytorialnej nie trzeba obawiać się utraty zasiłku dla bezrobotnych. Może to nastąpić dopiero wtedy, gdy miesięczny dochód przekroczy połowę płacy minimalnej. Od stycznia 2017 r. najniższe wynagrodzenie będzie na poziomie 2 tys. zł, więc żołd od armii musiałby wynieść ponad 1 tys. zł. Tymczasem uposażenie za gotowość ma stanowić co najmniej 10 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego. Od stycznia 2017 r. to dla szeregowego kwota 3,2 tys. zł, co oznacza, że osoba, która wstąpi do wojsk obrony terytorialnej, będzie za gotowość otrzymywała 320 zł. Do tego trzeba uwzględnić ćwiczenia, które będą się odbywać raz miesiącu w systemie weekendowym. Łącznie pieniądze, które miesięcznie będą trafiały do osoby przebywającej na zasiłku dla bezrobotnych, wyniosą niewiele ponad 500 zł.
Zanim jednak bezrobotny trafi do wojsk obrony terytorialnej, musi zgłosić się do wojskowej komendy uzupełnień właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Tam powinien poinformować o ewentualnym doświadczeniu i kursach zdobytych od ostatniej wizyty przed komisją lekarską podczas kwalifikacji wojskowej (lub wcześniej poboru). O przyjęcie do nowej formacji może się starać również osoba, która podczas kwalifikacji wojskowej otrzymała kategorię D (niezdolny do służby w czasie pokoju), przepisy nie są bowiem tak restrykcyjne jak dla żołnierzy zawodowych. Jeśli armia będzie zainteresowana, kandydat otrzyma wezwanie przed specjalną komisję rekrutacyjną utworzoną w WKU. Następnym krokiem będzie sprawdzenie jego stanu zdrowia i poddanie badaniom psychologicznym. Jeśli te zakończą się pozytywnie, zostanie skierowany na 16-dniowe ćwiczenia zakończone przysięgą. Kolejnym krokiem jest wydanie munduru i ekwipunku.
Żołnierze obrony terytorialnej będą służyli w obrębie miejsca zamieszkania. Docelowo armia będzie potrzebować ponad 53 tys. ochotników.
Podstawa prawna
Art. 1 pkt 6–12 ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2138).