– Mieliśmy odlecieć do Las Palmas. Przed rozpoczęciem wpuszczania na pokład samolotu sprawdzono karty pokładowe osób stojących w kolejce, w tym nasze – opowiada pan Michał. – Niedługo potem nadano komunikat: „Lot na Gran Canarię zostanie opóźniony z przyczyn technicznych. Więcej informacji podamy za 30 minut”. Ze względu na brak wolnych miejsc siedzących w okolicy bramek udaliśmy się w pobliże tablicy odlotów i głośnika, przez który podawano komunikaty. Mogę zapewnić, że słuchaliśmy ich bardzo uważnie, parokrotnie sprawdzaliśmy tablicę odlotów, aż pojawiła się na niej informacja „wystartował”. Odnaleźliśmy pasażerów lecących tym samolotem. Potwierdzili, że poza komunikatem o opóźnieniu, który również słyszeliśmy, nie było więcej żadnych informacji. Otwarto po prostu bramki. Dlatego domagamy się zwrotu całości poniesionych kosztów zakupu biletów alternatywnego połączenia na Gran Canarię. Jednak na naszą reklamację nie mamy odpowiedzi – martwi się czytelnik.
Pasażerowie, którzy uważają, że przewoźnik lotniczy dopuścił się naruszenia przepisów lotniczych, mogą złożyć do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego skargę, pod warunkiem że uprzednio wystąpili do przewoźnika z roszczeniem reklamacyjnym – wyjaśnia Marta Chylińska z biura prezesa ULC.
Prezes urzędu może zająć stanowisko w sprawie domniemanego naruszenia wspólnotowego jedynie w drodze decyzji administracyjnej, po uprzednim dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego sprawy. Jeśli natomiast z treści złożonego wniosku będzie wynikało, iż prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie jest organem właściwym do załatwienia sprawy – to podejmie przewidziane prawem kroki mające zapewnić osobie wnioskującej ochronę prawną. Jednak trzeba zaznaczyć, iż w zakresie roszczeń o charakterze cywilnym właściwy do oceny ich zasadności oraz możliwości ich dochodzenia jest sąd powszechny – dodaje rzecznik.
Zatem pan Michał musi wezwać linie lotnicze do udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację. Co do zasady na odpowiedź nie powinien czekać dłużej niż miesiąc. Jednocześnie ważne jest, by zachował wszelkie dowody potwierdzające prawdziwość jego słów, w tym zeznania świadków. Jeśli linia lotnicza odmówi uznania roszczeń, pozostanie rozstrzygnięcie przed sądem, który uwzględni racje czytelnika i ewentualną argumentację linii lotniczych.
Podstawa prawna
Art. 205b ust. 1 ustawy z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 605).