Jeśli po 14 dniach od złożenia reklamacja nie zostanie rozpatrzona, uznaje się ją za uzasadnioną. Sprzedawca nie może zatem stwierdzić, że rzecz nie ma wad lub, że powstała ona z naszej winy.Reklamując towar po raz pierwszy można domagać się naprawy towaru, wymiany towaru na nowy lub obniżenia ceny produktu. W przypadkach szczególnych, gdy problem związany jest z poważna wadą towaru, możemy już podczas pierwszej reklamacji żądać odstąpienia od zawartej umowy.

Należy pamiętać, że wybór odpowiedniego rozwiązania w przypadku wady towaru należy do klienta. Nie może być on więc narzucany przez sprzedawcę, lecz może zaproponować man inny sposób rozpatrzenia reklamacji biorąc pod uwagę charakter zakupionego towaru, szybkość i skuteczność jego naprawy lub fakt, czy towar był wcześniej reklamowany.

Jeśli np. żądaliśmy wymiany towaru, sprzedawca ma prawo zaproponować nam jego naprawę. W ramach rękojmi możemy skorzystać również wtedy z opcji odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny. Pamiętaj, że występując z roszczeniem obniżenia ceny, zawsze należy wskazać konkretną kwotę, której się domagamy. Ma być ona proporcjonalna do istniejącej wady towaru.

Druga i kolejne reklamacje

W przypadku pierwszej reklamacji, sprzedawca może odmówić obniżenia ceny i odstąpienia od umowy proponując tym samym inne formy rozpatrzenia reklamacji. Kiedy natomiast zakupiony przez nas towar ponownie psuje się, niezależnie od pojawiającej się nowej usterki, zmienia się katalog żądań, które zgodnie obowiązującą ustawą konsumencką musi już uwzględnić przedsiębiorca.

Sprzedawca nie może zatem zmienić żądania dotyczącego odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny jeśli:

• Towar był już wcześniej wymieniony lub naprawiany;
• Sprzedawca nie wywiązał się z obowiązku wymiany lub naprawy towaru na etapie wcześniejszego żądania.

Do złożenia reklamacji nie jest wymagane posiadanie paragonu fiskalnego. Ważnymi dowodami zakupu są także wydruki z kary płatniczej, potwierdzenia dokonane przez świadków czy wiadomości mailowe zwierające potwierdzenie zawarcia umowy.