Podpisana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Ustawa o prawach konsumenta, która wejdzie w życie sześć miesięcy po ogłoszeniu jej w Dzienniku Ustaw, wprowadza do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2011/83/UE i rewiduje implementacje dyrektywy 1999/44/WE. Jakie nowe uprawnienia będą na jej mocy przysługiwać konsumentom dokonującym zakupów w sieci?

W przypadku zakupów dokonywanych w internecie klient zyska prawo do otrzymania potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku (na piśmie lub w e-mailu), nie później niż w chwili otrzymania zamówionego produktu czy rozpoczęcia świadczenia usługi. Ponadto przedsiębiorca nie będzie mógł stosować tzw. opcji domyślnych przy składaniu zamówienia. Zakup dodatkowego świadczenia związanego z głównym przedmiotem umowy powinien wymagać zaznaczenia przez kupującego odpowiedniego pola, a nie odznaczenia go w celu uniknięcia obowiązku zapłaty (reguła ta dotyczy również zakupów tradycyjnych).

Przedsiębiorca sprzedający towar lub oferujący usługi przez Internet będzie również musiał zapewnić, aby w momencie składania drogą elektroniczną zamówienia klient wyraźnie potwierdził, że zdaje sobie sprawę iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli w celu złożenia zamówienia wymagane jest aktywowanie przycisku, musi być on oznaczone w łatwy i czytelny sposób np. przy użyciu słów „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Przepisy te mają uniemożliwić wyłudzanie od klientów pieniędzy poprzez zamieszczanie informacji o wymaganych płatnościach w wielostronicowym regulaminie, z którym nie zawsze klient się zapoznaje. Po wejściu w życie nowych przepisów klient nie będzie musiał ponosić żadnych opłat lub kosztów dodatkowych, jeżeli nie zostanie o nich odpowiednio poinformowany przed złożeniem zamówienia.

W przypadku zakupu dokonanego w internecie klientowi będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania zamówionego towaru. Z kolei jeśli sprzedawca nie poinformuje klienta o prawie do zwrotu towaru, kupujący automatycznie ma aż 12 miesięcy na rezygnację z zakupu.
W razie odstąpienia przez klienta od umowy, oprócz ceny towaru przedsiębiorca będzie musiał zwrócić mu również kwotę otrzymaną na pokrycie kosztów dostarczenia produktu (w granicy najtańszego i podstawowego sposobu dostawy, jaki oferuje).

Ustawa nakłada też na działających w internecie przedsiębiorców obowiązek przekazania klientowi w sposób jasny i zrozumiały informacji o adresie pocztowym firmy, jej numerze rejestrowym oraz podanie e-maila i numeru telefonu (jeśli sprzedawca dysponuje tym ostatnim), pod którym można się skontaktować ze sprzedającym.

Oprac. AB. Źródło: Europejskie Centrum Konsumenckie