Komisja Europejska opublikowała wytyczne do nowych przepisów o ochronie konsumentów. Chociaż w Polsce zaczną obowiązywać z opóźnieniem, to sprzedawcy internetowi już powinni się do nich przygotowywać
Wytyczne KE zbiegły się w czasie z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw nowej ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827). Chociaż siłą rzeczy ustawodawca już z nich nie skorzysta, to mogą pomóc w interpretacji tych przepisów. Duża ich część stanowi bowiem dość dokładne odbicie tego, co zapisano w dyrektywie w sprawie praw konsumentów (2011/83/WE).
– Wytyczne nie są wprawdzie formalnie wiążące, gdyż właściwym organem do interpretacji prawa unijnego jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Stanowią jednak narzędzie pomocne w przekładaniu przepisów na praktyczne sytuacje w stosunkach pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą – tłumaczy Aleksandra Płucienik z kancelarii Olesiński & Wspólnicy.