Nie każde opóźnienie lotu będzie kwalifikować linię lotniczą do wypłaty odszkodowania. Kiedy zatem zgodnie z przepisami możemy domagać się od przewoźnika należnego świadczenia?

Podstawa prawna regulująca kwestie wypłaty odszkodowań w przypadku opóźnionego lotu zawarta została w rozporządzeniu (WE) NR 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 295/91 oraz konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego z dnia 28 maja 1999 r.

Zgodnie z przepisami zawartymi w przytoczonym akcie, odszkodowanie pasażerom będzie przysługiwać tylko w sytuacji, gdy jest ono większe niż 3 godziny od zaplanowanej godziny lądowania. Wysokość odszkodowania określonego w walucie euro zależeć będzie jednak od długości trasy:

250 EUR może zostać przyznane w przypadku lotów o długości do 1500 kilometrów;
400 EUR może zostać przyznane w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów;
600 EUR należy się pasażerom w przypadku innych lotów niż loty określone powyżej.

Należy dodać również, że jeśli lot jest opóźniony więcej niż 5 godzin, pasażerowie mają prawo do zwrotu pieniędzy za bilet. Przy wyborze takiej opcji, automatycznie traci się jednak prawo do odszkodowania.

W przypadku sporego opóźnienia lotu, które wiązać będzie się z koniecznością spędzenia nocy na lotnisku, linie powinny zagwarantować pasażerom nocleg w hotelu oraz transport pomiędzy lotniskiem a hotelem. Dodatkowo, przewoźnik zobowiązany jest objąć swoją opieką pasażerów oraz zapewnić im w trakcie oczekiwania na lot bezpłatne napoje oraz posiłki.

Warto zwrócić uwagę, że 31 maja 2018 r. zapadło bardzo istotne z punktu widzenia pasażera orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-537/17). Zgodne z jego treścią, prawo do odszkodowania za duże opóźnienie lotu ma zastosowanie również w przypadku lotów łączonych do państwa trzeciego z międzylądowaniem poza UE. Oznacza to, że zmiana samolotu przy międzylądowaniu nie wpływa w żaden sposób na to, że dwa lub większą liczbę lotów będących przedmiotem jednej rezerwacji należy uznać za jeden lot łączony.

Jak otrzymać odszkodowanie?

Procedura wnioskowania o przyznanie odszkodowania w związku z opóźnionym lotem, jest bardzo podobna to tej dotyczącej lotu odwołanego. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przejdź do naszego poradnika >> .

Nie w każdym przypadku linia lotnicza jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania. Wyjątki określone w prawie unijnym dotyczą sytuacji, w których opóźnienie nie powstało z winy przewoźnika. Może być to więc awaria samolotu, załamanie pogody, wybuch wulkany czy strajk pracowników