Dwa lata temu zaczęłam wynajmować mieszkanie studentom. Z urzędem skarbowym rozliczam się ryczałtem w wysokości 8,5 proc. – pisze pani Zofia. W 2015 roku zamierzam wyremontować mieszkanie i kupić nowe meble. Czy w związku z tym mogę zmienić formę opodatkowania i rozliczać się według skali? Czy będzie to dla mnie bardziej opłacalne – pyta czytelniczka.
Pani Zofia może zmienić sposób rozliczeń z fiskusem w 2015 r. Musi tylko do 20 stycznia 2015 r. złożyć oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego, w którym płaci podatek dochodowy. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeżeli podatnik, który stosuje ryczałt, do 20. dnia roku następnego nie wybierze innego sposobu opodatkowania, to nadal będzie musiał go stosować. Dla czytelniczki, która poniesie w 2015 r. koszty remontu, bardziej korzystne będzie rozliczanie się według skali podatkowej.
Wynika to z tego, że stosując ryczałt (w wysokości 8,5 proc.) co do zasady nie odlicza się kosztów. Uzyskany przychód z najmu można pomniejszyć m.in. o zapłacone składki na własne ubezpieczenie społeczne, darowizny, wydatki rehabilitacyjne (zgodnie z przepisami o uldze rehabilitacyjnej), z kolei podatek – o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oczywiście jest to możliwe pod warunkiem, że tych samych wydatków podatnik nie odliczył już od innych dochodów lub podatku rozliczanych według innych zasad.
Do przychodu osiąganego z najmu nie wlicza się natomiast ponoszonych przez najemcę wydatków (opłat) związanych z przedmiotem najmu, jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich regulowania. Wynika to z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Dlatego tę formę opodatkowania powinni wybierać podatnicy, którzy ponoszą stosunkowo niskie koszty związane z najmem. W przeciwnym wypadku korzystniejsze jest rozliczanie według skali podatkowej (18 i 32 proc.).
Przy tej formie przychód do opodatkowania można pomniejszyć o poniesione koszty. Chodzi nie tylko o wskazane przez czytelniczkę nakłady na remont mieszkania i jego urządzenie (np. meble, sprzęt RTV i AGD), ale również wydatki na ubezpieczenie, zapłacony podatek od nieruchomości, odpisy amortyzacyjne, odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu.
Rozliczając przychód według skali, podobnie jak przy ryczałcie, co miesiąc należy samodzielnie obliczać zaliczkę na podatek i wpłacać ją do urzędu w terminie do 20. dnia kolejnego miesiąca. Tylko zaliczkę za ostatni miesiąc roku płaci się do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Nie trzeba tego robić, jeżeli przed upływem terminu na jej uregulowanie (tj. do 20 stycznia) podatnik złoży zeznanie roczne i dokona zapłaty wynikającego z niego podatku.
W innym przypadku zeznanie podatkowe o wysokości dochodu (poniesionej straty) przekazuje się fiskusowi do 30 kwietnia następnego roku (PIT-36). Należy przy tym pamiętać, że za 2014 rok, w którym pani Zofia rozliczała się ryczałtem, musi złożyć zeznanie PIT-28. Ma na to czas do 2 lutego 2015 r. (ustawowy termin 31 stycznia w 2015 r. wypada w sobotę). Należy przy tym pamiętać, że do rozliczeń za 2014 rok ustawodawca przygotował nowe wzory zeznań. PIT-28 w wersji nr 18 – został określony w rozporządzaniu ministra finansów z 27 listopada 2014 r.
Jeżeli pani Zofia zmieni zdanie i będzie chciała pozostać przy ryczałcie, nie musi składać żadnych dokumentów. Tak będzie również, jeśli nasza czytelniczka rozlicza przychody z najmu sama mając wspólność majątkową z mężem. Od przyszłego roku wystarczy, że o takim zamiarze poinformuje naczelnika urzędu skarbowego tylko raz. Kolejne oświadczenie będzie wymagane dopiero w razie rezygnacji z rozliczania podatku przez jedno z małżonków. Wówczas do 20 stycznia roku podatkowego małżonkowie muszą zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jedno z nich.
Podstawa prawna
Art. 6 ust. 1a, art. 9 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 ze zm.). Art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Załącznik do rozporządzania ministra finansów z 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 1672).