Niezależnie, czy rozliczenie PIT jest składane papierowo czy elektronicznie, podatnik musi ściśle przestrzegać ustawowych terminów. Za złożenie deklaracji zbyt późno grożą kary.

Zeznanie roczne muszą złożyć wszystkie osoby, które w danym roku uzyskiwały przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Mogą to robić tradycyjnie, składając PIT w Urzędzie Skarbowym lub wysyłając dokument pocztą, możliwe jest także załatwienie tej sprawy za pomocą internetu.

CZYTAJ TEŻ:

Jeśli chcesz dzisiaj wysłać PIT, to tylko Pocztą Polską i poleconym>>

Spóźniłeś się ze złożeniem PIT? Sprawdź, co możesz zrobić>>

Jednak w każdym przypadku podatnik musi zmieścić się w ustalonych ustawowo terminach. W 2015 roku z fiskusem należy rozliczyć się do:

2 lutego 2015 r.:

  • PIT-16A (karta podatkowa)
  • PIT-19A (duchowni)
  • PIT-28 (ryczałt)

2 marca 2015 r.:

  • PIT-40 (za pracownika)
  • PIT-40A (ZUS za świadczeniobiorcę)

Wyjątkowo, jeśli PIT-40 będzie składany w formie dokumentu papierowego, termin na sporządzenie i przesłanie PIT-40, zarówno podatnikowi, jak i urzędowi skarbowemu będzie upływał z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym.

30 kwietnia 2015 r.:

  • PIT-36 (działalność gospodarcza)
  • PIT-36L (podatek liniowy)
  • PIT-37 (praca, a nie działalność)
  • PIT-38 (papiery wartościowe lub udziały w spółkach)
  • PIT-39 (nieruchomości)

Dla większości podatników terminem granicznym jest więc 30 kwietnia, godzina 23:59.

Co jeśli podatnik się spóźni z PIT

Podatnicy, którzy nie złożą deklaracji w terminie, muszą liczyć się z konsekwencjami swoich działań. Osoby, które spóźnią się ze złożeniem rocznego zeznania podatkowego, mogą spodziewać się kar, których wysokość zależy od kwoty niezapłaconego podatku. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj>>

Jeżeli zdarzy się, że dana osoba nie złoży PIT w terminie, powinna zrobić to jak najszybciej już po wyznaczonym okresie, nie czekając na wezwanie z urzędu do wyjaśnień. Taka deklaracja będzie ważna, a urząd nie ma prawa odmówić jej przyjęcia. Odpowiedzialności karnoskarbowej podatnik może uniknąć, wyrażając czynny żal, czyli powiadamiając urząd o popełnieniu czynu zabronionego. Jakie są sposoby na uniknięcie sporów z fiskusem w sądzie, przeczytasz tutaj>>