Czy można jeszcze korzystać z podatkowej ulgi internetowej? Jeśli tak, to jaki jest jej limit w tym roku podatkowym – pyta pani Barbara.
Co prawda ulga na odliczenie wydatków na korzystanie z sieci internet nie została zlikwidowana, ale od 1 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady korzystania z niej. Począwszy od rozliczenia dochodów uzyskanych w 2013 r., przysługuje ona tylko tym osobom, które wcześniej nie uwzględniały jej w rozliczeniach lub po raz pierwszy zrobiły to w rozliczeniu za rok 2012.
Obecnie wydatki na dostęp do internetu można odliczać wyłącznie przez dwa kolejne (następujące bezpośrednio po sobie) lata podatkowe. Zatem jeśli ktoś po raz pierwszy korzystał z ulgi za rok 2012, to miał do niej prawo jeszcze w roku 2013, natomiast za 2014 już nie. A jeśli zaczął odliczać dopiero za 2013 r., to ma prawo do uwzględnienia wydatków również za rok 2014, mieści się bowiem w dwuletnim limicie. Prawo to dotyczy wszystkich, którzy nigdy wcześniej z tego przywileju nie korzystali, natomiast dla tych, którzy ulgę internetową uwzględniali w latach wcześniejszych, zeznanie za 2012 r. było ostatnim, w który mogli odliczyć poniesione z tego tytułu wydatki.
Zatem jeśli pani Barbara dotychczas z ulgi nie korzystała, ma prawo za ten rok lub w dowolnym innym roku odliczać wydatki na internet (przez kolejne dwa lata). Jeśli ulgę dotychczas rozliczał np. mąż, teraz może to zrobić ona, i odwrotnie. Ważne, by dowód potwierdzający poniesienie wydatku za użytkowanie internetu był wystawiony na tego małżonka lub domownika, który do tej pory z ulgi nie korzystał.
Pozostałe warunki nie uległy zmianie. Odlicza się od dochodu faktyczne wydatki z tytułu dostępu do internetu w wysokości nieprzekraczającej 760 zł w danym roku. Nadwyżki ponad tę kwotę nie można uwzględnić w kolejnym roku.
Warto przy tym pamiętać, że ulga związana jest z korzystaniem z internetu. To oznacza, że prawo do odliczenia ma nie tylko korzystający z sieci w miejscu zamieszkania, ale także dysponujący internetem w telefonie komórkowym, korzystający z niego w kafejce internetowej lub posiadający przenośny modem podłączany do laptopa.
Uwaga
Przepisy nie przewidują niestety możliwości odliczania wydatków zakup, montaż lub zakup odpowiedniego sprzętu i jego naprawy
Podstawa prawna
Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).