Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki. Mają one zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.
MF WYJAŚNIA:
Zasadniczo płatnicy będą musieli sporządzać i przekazywać do urzędów skarbowych z wyłącznie w formie elektronicznej następujące deklaracje, informacje i roczne obliczenia podatku za osoby fizyczne (np. za pracowników): PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-40.
Jedynie podmioty przesyłające informacje do urzędów skarbowych dla nie więcej niż 5 podatników (osób fizycznych) mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej. W tym wypadku obowiązuje termin o miesiąc krótszy od terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych (tj. do 31 stycznia).
Jeśli biuro rachunkowe składa deklaracje w imieniu swoich klientów, to musi to zrobić elektronicznie i nie ma tu żadnego wyjątku.
Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku mogą składać do urzędu skarbowego deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, korzystając z jednej z trzech opcji:
1) modułu systemu finansowo-księgowego,
2) formularzy interaktywnych,
3) Uniwersalnej Bramki Dokumentów.
Płatnicy przesyłający informacje dla nie więcej niż 5 podatników
Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. przepisy pozostawiają im wybór co do formy przesyłania dokumentów do urzędu skarbowego papierowo lub elektronicznie. Wyjątkiem jest informacja IFT-3/IFT-3R, która musi być składana drogą elektroniczną.
Przesyłając te dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej, należy to zrobić przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (BPE). Płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku będące osobami fizycznymi od 1 stycznia 2015 r. będą mieli możliwość podpisywania dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną danymi autoryzującymi.
Termin składania PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40, IFT-1/IFT-1R do urzędu skarbowego jest różny w zależności od formy ich przesłania:
● dokument papierowy – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (jest krótszy o miesiąc),
● dokument elektroniczny – do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
Natomiast bez zmian pozostaje termin i sposób przesyłania ich podatnikowi. Informacje: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-40 należy przekazać podatnikom do końca lutego następującego po roku podatkowym, niezależnie od tego, w jakiej formie zostaną one złożone do urzędu skarbowego.
Płatnicy przesyłający informacje dla więcej niż 5 podatników
Przesyłając od 1 stycznia 2015 r. wymienione dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej, płatnicy ci powinni użyć bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (BPE).
Jedynie płatnicy PIT będący osobami fizycznymi będą mieli możliwość podpisywania dokumentów wysyłanych drogą elektroniczną danymi autoryzującymi.
Termin składania dokumentów do urzędów skarbowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
● PIT-4R, PIT-8AR, IFT-3/IFT-3R – do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym,
● PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-40 – do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
Natomiast bez zmian pozostaje termin i sposób przesyłania ich podatnikowi. Informacje: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-40 należy przekazać podatnikom do końca lutego następującego po roku podatkowym, niezależnie od tego, w jakiej formie zostaną one złożone do urzędu skarbowego.
Składanie przez pełnomocnika
Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku mogą skorzystać z pośrednictwa pełnomocnika. On jednak jest obowiązany do przesyłania deklaracji, informacji i rocznego obliczenia podatku za osoby fizyczne (np. za pracowników) wyłącznie w formie elektronicznej. Stosuje się bowiem do niego zasady obowiązujące dla płatników rozliczających więcej niż 5 podatników.
Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika, którzy chcą, aby deklaracja została złożona w ich imieniu przez pełnomocnika, powinni udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji i złożyć je we właściwym urzędzie skarbowym w formie papierowej na formularzu UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Wystarczy jedno pełnomocnictwo do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych.