Podatnicy, którzy w 2013 roku otrzymywali zasiłek dla bezrobotnych, muszą go rozliczyć w zeznaniu PIT-37 do 30 kwietnia 2014 roku.

Zasiłek dla bezrobotnych stanowi dochód dla osoby, która go otrzymuje. Oznacza to, że każdy bezrobotny, który ma prawo do zasiłku i otrzymuje od urzędy pracy pieniądze musi je wykazać w zeznaniu PIT-37.

Jak rozliczyć PIT-37

Do końca lutego urzędy pracy, które wypłacały zasiłki dla bezrobotnych, miały obowiązek dostarczenia podatnikom i urzędom skarbowym informacji o uzyskanych w 2013 roku dochodach (PIT-11). Na podstawie tej deklaracji należy wypełnić zeznanie PIT-37 za 2013 rok.

Wysokość otrzymanego w poprzednim roku podatkowym zasiłku dla bezrobotnych należy wpisać w części C.1. w piątym wierszu – który służy do podania dochodów niewymienionych w wierszach od 1 do 4.

Obowiązek złożenia zeznania za 2013 rok mija 30 kwietnia. Wypełnione i podpisane zeznanie PIT można przesłać pocztą, wypełnić i wysłać przez Internet lub zanieść osobiście do urzędu skarbowego. Niedopełnienie obowiązku złożenia zeznania podatkowego za 2013 rok może skutkować nałożeniem na podatnika grzywny zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego.