W przypadku uzyskania dochodów przez małoletnie dzieci to na rodzicach ciąży obowiązek rozliczenia w imieniu małoletnich zeznania podatkowego PIT.

Obowiązek podatkowy w Polsce jest powszechny, dlatego dochody uzyskiwane przez małoletnie dzieci, przed ukończeniem 18. roku życia również należy wykazać w rocznej deklaracji podatkowej. W związku z tym, że małoletni nie posiadają pełni praw – zeznanie podatkowe w ich imieniu składają rodzice, bądź dochody małoletnich dzieci doliczane są do zeznania rodziców.

Zgodnie z art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Dochód dziecka wpływa na prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w PIT 2013

Oznacza to, że nie wymienione wyżej dochody małoletniego dziecka rodzice muszą doliczyć do swoich dochodów i dopiero wtedy obliczyć należny podatek. W tym celu rodzic musi złożyć zeznanie PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-M.

W przypadku, kiedy małoletnie dziecko uzyskiwało dochody z pracy (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne, praktyki uczniowskie), niektórych rodzajów stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku rodzic w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie może ich doliczyć do swoich dochodów. W związku z tym, że uzyskiwanie dochodów w Polsce jest opodatkowane, w takim przypadku rodzic małoletniego dziecka musi w jego imieniu wypełnić PIT-37, w którym wykazuje się dochody tylko i wyłącznie małoletniego dziecka i w jego imieniu podpisać i złożyć zeznanie podatkowego w urzędzie skarbowym.