Formularz, w którym pracodawca uwzględnił zaliczki i rozliczone koszty, jest poprawny. Korekta byłaby potrzebna, gdyby np. błędnie została wykazana wysokość przychodu.
Reklama
Czytelnik pod koniec 2013 r. wypłacił pracownikowi podwójne wynagrodzenie – za dwa miesiące jednocześnie. Tylko od jednego potrącił koszty uzyskania przychodów. Pyta, czy powinien skorygować PIT-4R i PIT-11.
PIT-4R to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, składana fiskusowi do końca stycznia, a PIT-11 to informacja o dochodach pracownika przekazywana do urzędu skarbowego i zatrudnionemu do końca lutego.

Reklama
– Płatnik postąpił prawidłowo – mówi Małgorzata Świątek, kierownik oddziału III podatków dochodowych i majątkowych w Izbie Skarbowej w Krakowie. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy wynoszą 111,25 zł miesięcznie i nie więcej niż 1335 zł za rok podatkowy. – Wysokość tych kosztów jest limitowana zarówno w skali miesiąca, jak i całego roku – podkreśla. Zaznacza, że mogą one być uwzględnione przez płatnika jedynie w miesiącu, w którym pracownik otrzymał wynagrodzenie. Jeżeli w jednym miesiącu wypłacone zostały dwa wynagrodzenia, to koszty można odliczyć tylko raz – za jeden miesiąc (tj. 111,25 zł).
Małgorzata Świątek tłumaczy też, że płatnik, sporządzając informację PIT-11 zobowiązany jest do wykazania kosztów uzyskania przychodów faktycznie uwzględnionych w trakcie roku, tj. takich, jakie zastosował przy poborze zaliczek na podatek dochodowy. Jednak pracownik ma prawo uwzględnić pełne koszty (należne za wszystkie przepracowane w ciągu roku miesiące) w zeznaniu podatkowym składanym w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia po zakończeniu roku (PIT-37 lub PIT-36).
– Koszty uzyskania przychodów przysługują pracownikowi za 12 miesięcy, jeżeli w tym okresie świadczył pracę zgodnie z zawartą umową o pracę – mówi Małgorzata Świątek. I dodaje: oznacza to, że czytelnik nie powinien korygować PIT-11, jak i PIT-4R, jeżeli wykazał w nich zaliczki na PIT, które faktycznie pobrał.

Trzeba wykazać faktycznie pobrane zaliczki

W PIT-11 wykazuje się faktycznie osiągnięty przez podatnika przychód (dochód) i faktycznie pobrane zaliczki na podatek dochodowy. Nie wykazuje się tych, które powinny być uregulowane, a nie zostały. Jeżeli płatnik przekaże w PIT-11 niewłaściwe dane (np. błędnie określi wysokość przychodu), to deklarację trzeba skorygować.