Formularz, w którym pracodawca uwzględnił zaliczki i rozliczone koszty, jest poprawny. Korekta byłaby potrzebna, gdyby np. błędnie została wykazana wysokość przychodu.
Czytelnik pod koniec 2013 r. wypłacił pracownikowi podwójne wynagrodzenie – za dwa miesiące jednocześnie. Tylko od jednego potrącił koszty uzyskania przychodów. Pyta, czy powinien skorygować PIT-4R i PIT-11.
PIT-4R to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, składana fiskusowi do końca stycznia, a PIT-11 to informacja o dochodach pracownika przekazywana do urzędu skarbowego i zatrudnionemu do końca lutego.