Jestem samotną matką, z podatków rozliczam się razem z nastoletnią córką. W tym roku PIT wypełniałam pospiesznie i zapomniałam o uldze internetowej. – Chcę złożyć korektę PIT, ale obawiam się, że stracę prawo do wspólnego rozliczenia z córką. A to może okazać się dla mnie zbyt kosztowne: stracę więcej niż zyskałabym na uwzględnieniu prawa do ulgi na korzystanie z internetu. Czy złożenie korekty zeznania za 2012 r. odbierze mi prawo do wspólnego rozliczenia? – pyta pani Małgorzata.
Jeżeli nasza czytelniczka złożyła zeznanie podatkowe rozliczające jej dochody wspólnie z dzieckiem w terminie, to znaczy do 30 kwietnia, może złożyć korektę na tych samych zasadach, nie tracąc prawa do preferencyjnego traktowania. Ograniczenie możliwości korekty po wyznaczonym czasie dotyczyłoby pani Małgorzaty tylko wtedy, gdyby w terminie złożyła zeznanie indywidualne, a po niewczasie uznała, że korzystniej rozliczyć się z dzieckiem. Taka zmiana nie byłaby możliwa. Tylko przed upływem określonego czasu rozliczenia podatków mamy prawo dokonywać takich korekt bezkarnie; można na przykład złożyć zeznanie indywidualne w marcu, a poprawić je na wspólne z dzieckiem w kwietniu. Po upływie terminu tracimy ten przywilej, nadal jednak możemy korygować wysokość przychodów, dochodów lub ulg.
Innymi słowy – pani Małgorzata ma prawo do korekty rocznego zeznania PIT i uwzględnienia rachunków uprawniających do ulgi internetowej. Korektę rocznego zeznania z tego powodu może złożyć w ciągu 5 lat od końca roku, w którym upłynął czas na rozliczenie podatku. W tym przypadku – do końca 2018 r.