Honorowy krwiodawca to osoba zarejestrowana w odpowiedniej placówce, np. w regionalnym centrum krwiodawstwa, która oddała bezpłatnie krew lub jej składniki (zgodnie z art. 6 ustawy o publicznej służbie krwi, Dz.U. z 1997 r. nr 106, poz. 681 z późn. zm.).
Podatnik rozliczający się według skali podatkowej (18 proc. i 32 proc.) może odliczyć wartość tej szczególnej darowizny od dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT-37 składanym do 30 kwietnia. Wynika to z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Obliczając wysokość przysługującej ulgi, należy pomnożyć ilość oddanej krwi (w litrach) przez wynikającą z rozporządzenia ministra zdrowia (Dz.U. z 2004 r. nr 263, poz. 2625 z późn. zm.) kwotę ekwiwalentu pieniężnego (130 zł za 1 litr).