Ulga na dziecko w PIT nie przysługuje podatnikom, jeśli zawarło ono małżeństwo.
Odliczeń nie można dokonywać, począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym doszło do ślubu – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 12386/12). Wynikało to z art. 27f ust. 2 pkt. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), a począwszy od stycznia 2012 roku, zasada ta jest wyrażona w ust. 2c pkt. 2 wymienionego przepisu.
Stosuje się ją zarówno do dziecka małoletniego, jeżeli podatnik w roku podatkowym wykonywał władzę rodzicielską, jak i do dziecka pełnoletniego, wymienionego w art. 6 ust. 4 i 3 ustawy o PIT (np. niepełnosprawnego lub do 25. roku życia uczącego się w szkole), pozostającego na utrzymaniu rodzica.