Odliczenie kosztów uzyskania przychodów pozwala obniżyć podstawę opodatkowania, dzięki czemu zapłacimy niższy PIT. Co i w jakiej wysokości można odliczyć, zależy od statusu podatnika.

Etat i zlecenie

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mają prawo tylko do odliczenia kosztów dojazdu i to w limitowanej przez przepisy wysokości (patrz ramka). Mogą być one wyższe, wyłącznie jeśli niezbędne wydatki na dojazd do pracy były droższe i pracownik ma na to faktury.