Osoby rozliczające się za 2011 r. w formie elektronicznej otrzymują urzędowe poświadczenie odbioru zeznania, które powinni przechowywać prawie sześć lat.
Każdy podatnik wybiera sposób rozliczenia za 2011 r. Zeznanie można np. przesłać w sposób tradycyjny, czyli nadając go na poczcie lub wybrać drogę elektroniczną. Ze statystyk Ministerstwa Finansów wynika, że coraz więcej podatników decyduje się na e-kontakt z urzędem. Osoby, które zdecydowały się wysłać e-PIT, muszą jednak spełnić dodatkowe wymogi już po wysłaniu zeznania. Chodzi o obowiązek pobrania urzędowego poświadczenia odbioru. Jest to dokument w formie pliku PDF, który potwierdza, że podatnik spełnił swój obowiązek. Jego odpowiednikiem w przypadku formularza papierowego jest pieczęć pocztowa lub urzędowa. Jedynie podatnik, który posiada poświadczenie odbioru, ma pewność, że zeznanie trafiło do urzędu skarbowego.

15 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011