Osoby rozliczające się za 2011 r. w formie elektronicznej otrzymują urzędowe poświadczenie odbioru zeznania, które powinni przechowywać prawie sześć lat.
Każdy podatnik wybiera sposób rozliczenia za 2011 r. Zeznanie można np. przesłać w sposób tradycyjny, czyli nadając go na poczcie lub wybrać drogę elektroniczną. Ze statystyk Ministerstwa Finansów wynika, że coraz więcej podatników decyduje się na e-kontakt z urzędem. Osoby, które zdecydowały się wysłać e-PIT, muszą jednak spełnić dodatkowe wymogi już po wysłaniu zeznania. Chodzi o obowiązek pobrania urzędowego poświadczenia odbioru. Jest to dokument w formie pliku PDF, który potwierdza, że podatnik spełnił swój obowiązek. Jego odpowiednikiem w przypadku formularza papierowego jest pieczęć pocztowa lub urzędowa. Jedynie podatnik, który posiada poświadczenie odbioru, ma pewność, że zeznanie trafiło do urzędu skarbowego.

15 dni zostało na złożenie PIT za rok 2011

Osoby rozliczające się przez internet muszą też pamiętać o obowiązku przechowywania zarówno zeznania rocznego, jak i urzędowego poświadczenia odbioru. Przepisy Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) nakładają na nich obowiązek przechowywania tych dokumentów przez okres pięciu lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku.
W przypadku dokumentów przesłanych elektronicznie podatnicy mają kilka możliwości przechowania. Przede wszystkim mogą zeznanie i UPO zapisać na dysku komputera. W tym celu, mając otwarty formularz e-PIT, wystarczy nacisnąć klawisz F8, a następnie wybrać ikonę służącą do zapisania dokumentu.
Osoby rozliczające się przez internet powinny również zapisać e-zeznanie oraz UPO w innym miejscu, np. na wymiennym nośniku pamięci (flash, pen-drive) lub płycie CD lub DVD.