Jak wynika z najnowszego badania KPMG, ponad połowa podatników w Polsce nie ma trudności z przygotowaniem formularza PIT. Mimo tych zapewnień, według opinii ankietowanych, w 2012 roku jedynie 37% Polaków wypełni roczne zeznanie podatkowe w pełni samodzielnie.

Około 70% Polaków zdecyduje się na przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, a co druga osoba skorzysta z ulg podatkowych. 71% podatników złoży zeznanie podatkowe bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym.

Wypełnienie formularza PIT łatwe w ocenie większości Polaków

Chociaż 53% Polaków uważa, że przygotowanie rocznego zeznania podatkowego jest łatwe i nieskomplikowane, to jedynie 37% podatników zrobi to w pełni samodzielnie. Blisko połowa respondentów w całości zleci wypełnienie formularza PIT innej osobie. 16% podatników skorzysta z drobnej pomocy, ale przygotuje PIT we własnym zakresie. Po konsultacje zgłoszą się przede wszystkim osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym.

Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce.

Spośród osób korzystających z porad bądź całkowicie zlecających wypełnienie formularza PIT, zdecydowana większość wybierze pomoc bliskich. Prawie 40% podatników poprosi o wsparcie znajomych, a co trzecia osoba skonsultuje problematyczne kwestie z rodziną. Co czwarty Polak sięgnie w tym roku po specjalne programy komputerowe dostępne na CD lub w Internecie oraz system e-deklaracje – mówi Andrzej Marczak, Partner i Szef zespołu ds. PIT w KPMG.

Polacy przekażą 1% potrzebującym i skorzystają z ulg podatkowych

70% Polaków jest zdecydowanych na przekazanie 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego. Chęć niesienia pomocy rośnie w polskim społeczeństwie wraz ze wzrostem dochodów netto, poziomem wykształcenia i wiekiem. Ponad 80% osób z wyższym wykształceniem przekaże 1% swojego podatku na cele charytatywne, natomiast w grupie osób z wykształceniem podstawowym zdecyduje się na to tylko 44%. Wśród emerytów pomoc potrzebującym zapowiada 77% osób.
W grupie podatników poniżej 24 roku życia 58% przekaże tę część swojego podatku organizacjom pożytku publicznego.

Co czwarta badana osoba nie wesprze organizacji pożytku publicznego w tym roku. Najmniej chętne do przekazania 1% podatku są osoby zarabiające do 1500 zł netto. W tej grupie jedynie połowa respondentów deklaruje, że skorzysta z takiej możliwości. Zaś 96% osób uzyskujących dochody powyżej 4500 zł netto zaoferuje tę formę wsparcia finansowego wybranej organizacji pożytku publicznego.

Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce.

Największa grupa Polaków, decydujących się na przekazanie 1% swojego podatku organizacjom pożytku publicznego (55%), dokonuje wyboru organizacji w oparciu o sugestie lub prośby znajomych.

Polacy najczęściej przekazują swoje pieniądze pochodzące z 1% podatku na organizacje cieszące się największym zaufaniem, czyli takie, które zostały sprawdzone i polecone przez znajomych lub bliskich. Innym znaczącym źródłem informacji o organizacjach pożytku publicznego są dla podatników media – zauważa Andrzej Marczak, Partner i Szef zespołu ds. PIT w KPMG.

Podatnicy cenią możliwość skorzystania z ulg podatkowych. Łącznie prawie 60% Polaków wykorzysta w tym roku różne preferencje podatkowe. Najczęściej Polacy wybiorą ulgę podatkową na Internet. Ponad połowa podatników skorzysta z ulgi na dziecko, zaś 5% osób z odliczenia podatku z tytułu darowizn.

Tradycyjna forma złożenia zeznania podatkowego wciąż najbardziej popularna

W 2012 roku ponad 70% Polaków złoży zeznania podatkowe bezpośrednio w Urzędzie Skarbowym, a 16% prześle je pocztą. Najmniejsza grupa podatników (13%) rozliczy się z Urzędem Skarbowym przez Internet. Z tej możliwości skorzystają najchętniej osoby w wieku od 25 do 34 lat.

Źródło: Opracowanie własne KPMG w Polsce.

Jak wynika z wypowiedzi podatników, połowa Polaków rozliczy się z Urzędem Skarbowym w marcu. W lutym rozlicza się co czwarta badana osoba, a w kwietniu 19% Polaków. Jedynie 5% podatników składa roczne zeznanie podatkowe w styczniu.

Choć coraz więcej Polaków wybiera nowe formy rozliczenia, większość osób wciąż preferuje tradycyjny model wypełniania i składania deklaracji PIT. Warto również wspomnieć, że każdy podatnik powinien rozliczać się z Urzędem Skarbowym w miejscu, gdzie mieszka na stałe. Z naszego badania wynika, że w ten sposób rozlicza się zdecydowana większość, a 7% podatników rozlicza się w miejscu zameldowania, które różni się od miejsca stałego pobytu – dodaje Andrzej Marczak, Partner i Szef zespołu ds. PIT w KPMG.