Podatnik, który chce, aby w jego imieniu zeznanie za 2011 r. przesłał przez internet pełnomocnik, musi złożyć papierowe upoważnienie w urzędzie skarbowym.
Osoby rozliczające się z fiskusem za poprzedni rok mogą same wysłać zeznanie roczne przez internet lub skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, czyli doradcy podatkowego, radcy prawnego, adwokata lub księgowego.
Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów na stronie www.e-deklaracje.gov.pl, od początku 2011 r. pełnomocnictwa UPL-1 do podpisywania deklaracji składanej elektronicznie oraz zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa OPL-1 mają wyłączne zastosowanie do deklaracji składanych w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Nie można więc upoważnić innej osoby, aby wypełniła zeznanie roczne i podpisała je, stosując pięć cech osobowych podatnika. W praktyce chodzi o: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL oraz kwotę przychodu z zeznania lub rocznego obliczenia podatku za 2010 r.
W przypadku doradców podatkowych nie ma jednak problemu, ponieważ posiadają oni podpis elektroniczny w swoich legitymacjach.
Procedury jednak są niekorzystne dla osób, które chcą upoważnić doradców lub innych specjalistów. Trudność polega na tym, że pełnomocnictwo UPL-1 trzeba złożyć w formie papierowej w urzędzie skarbowym. W przypadku, gdy ekspert ma wypełnić i przesłać wspólne e-zeznanie małżonków, trudność jest podwójna. Według resortu finansów w takiej sytuacji oboje małżonkowie muszą złożyć papierowe formularze UPL-1. Jeśli małżonkowie sami zdecydowaliby się wypełnić e-PIT, wtedy zeznanie przesyła jeden z małżonków i nie trzeba składać dodatkowych upoważnień.