Wstępna ocena prawidłowości rozliczenia PIT 2011 dokonywana jest w ramach czynności sprawdzających.
Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 2561/12). W toku tych czynności organy podatkowe analizują dokumenty źródłowe, np. informacje PIT-11, sprawdzając ich zgodność z deklaracją.
Jak wyjaśniło MF, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w deklaracji organy podatkowe w zależności od charakteru i zakresu stwierdzonych uchybień samodzielnie korygują deklarację (jeżeli w jej wyniku zmiana wysokości zobowiązania nie przekroczy 1 tys. zł – przyp. red.) lub zwracają się do podatnika o jej poprawienie.