Wspólne zeznanie PIT składa jeden z małżonków. Druk musi podpisać, używając swoich danych osobowych.
Mąż i żona mogą zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe, jeśli rozliczą się wspólnie. Preferencję podatkową przewiduje art. 6 ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn.zm.). Zgodnie z nim małżonkowie, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów. Każdy z małżonków będzie mógł oczywiście odliczyć m.in. wydatki na składki społeczne. Podatek należy obliczyć w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.
Z powyższego przepisu wynika, że jednym z warunków skorzystania z preferencji jest złożenie wniosku w zeznaniu podatkowym. Wniosek może być wyrażony przez jednego z małżonków, który traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka o łączne opodatkowanie.