Odliczenie ulgi rehabilitacyjnej do wysokości 2280 zł przysługuje podatnikowi bez względu na liczbę dzieci do 16. roku życia, które są na jego utrzymaniu. Ponadto limit odliczeń w odniesieniu do danego podatnika nie może przekroczyć w roku podatkowym 2280 zł.
Podatniczka jest mamą pięciorga dzieci urodzonych w 2008 r. Dzieci od dnia narodzin codziennie są rehabilitowane, bo urodziły się jako skrajne wcześniaki w 26. tygodniu ciąży. Kilka razy w tygodniu konieczne są także wyjazdy do logopedy, psychologa, okulisty, laryngologa. Podatniczka chciałaby uwzględnić ulgę rehabilitacyjną we wspólnym zeznaniu rocznym na pięcioro dzieci, czyli 5 razy 2280 zł.
Według izby Skarbowej w Łodzi przepisy nie dają takiej możliwości. Według urzędników możliwość odliczenia 2280 zł w ramach ulgi rehabilitacyjnej dotyczy wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.
Określona suma 2280 zł jest maksymalną kwotą, która może być odliczona od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu poniesienia danych wydatków. Odliczenie to dokonywane jest wyłącznie przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub też podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną lub dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16. roku życia.
Zatem omawiane odliczenie do wysokości 2280 zł przysługuje podatnikowi bez względu na liczbę dzieci do 16. roku życia, które są na jego utrzymaniu. Ponadto limit odliczeń w odniesieniu do danego podatnika nie może przekroczyć w roku podatkowym 2280 zł.
Podatniczka może więc odliczyć od podstawy opodatkowania maksymalnie 2280 zł w związku z dowozem dzieci niepełnosprawnych na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, samochodem osobowym stanowiącym własność lub współwłasność podatniczki – pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z przepisów o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 12 października 2011 r. (nr IPTPB2/415-467/11-2/DS).