Ulga rehabilitacyjna przysługuje osobom niepełnosprawnym i na utrzymaniu których są niepełnosprawni członkowie rodziny. Dochód można pomniejszyć m.in. o wydatki związane z ułatwieniem życia chorej osoby.

Czy wydatek na wózek można odliczyć w PIT

Podatniczka ma niepełnosprawną córkę. Chce kupić dla niej wózek inwalidzki we Francji. Czy ten wydatek odliczy od dochodu w rocznym PIT?

Czy tylko jeden rodzic uwzględnia wydatki na dziecko

Małżonkowie opiekują się synem z porażeniem mózgowym. Oboje ponoszą wydatki na jego rehabilitację. Czy tylko jedno z rodziców odlicza te wydatki od dochodu?

Czy każde orzeczenie daje prawo do ulgi

Od 2000 r. podatniczka ma orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisję lekarską MON. Czy ma prawo do ulgi?

Czy osoba niepełnosprawna musi mieć prawo jazdy

Syn razem z niepełnosprawną mamą kupili samochód. Są właścicielami auta w równych częściach. Syn woził nim mamę na rehabilitację, na którą wydatki ponosiła osoba niepełnosprawna. Czy aby matka skorzystała z ulgi, musi mieć prawo jazdy?

Czy wspólność majątkowa pozwoli na odliczenie

W dowodzie rejestracyjnym auta wpisani są oboje małżonkowie mający wspólność majątkową małżeńską. Czy pozwala ona na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej i odliczenie od dochodu wydatków na dojazdy autem na zabiegi jednego niepełnosprawnego małżonka?

Czy na leki trzeba wydać przynajmniej 100 zł miesięcznie

Od trzech lat podatnik jest osobą niepełnosprawną. Przyjmuje drogie leki na serce. Jednak jego wydatki na medykamenty nie są stałe w każdym miesiącu. Czy od dochodu można odliczyć tylko nadwyżkę ponad 100 zł wydaną w miesiącu na leki?

Czy pomoc finansowa wpływa na odliczenie

W grudniu 2011 r. podatniczka kupiła kilka urządzeń do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Otrzymała częściowe dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czy wpłynie to na odliczenie wydatków w zeznaniu?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak w zeznaniu PIT 2011 skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej.