W rozliczeniu za 2011 rok podatnicy po raz pierwszy zastosują zmienione zasady korzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Wynikają one z nowelizacji ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 54, poz. 307 z późn. zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2011 r.
– Dotychczasowa praktyka funkcjonowania tej ulgi wskazywała, że podatnicy często uznawali, że samo orzeczenie o niepełnosprawności daje podstawę do skorzystania z odliczenia – przypomina Marcin Pęski, starszy konsultant podatkowy w Taxonity.
Przepisy sprzed nowelizacji stanowiły, że wysokość wydatków rehabilitacyjnych, nielimitowanych kwotowo, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. W wersji obowiązującej od 2011 r. ustawy o PIT, art. 26 ust. 7 pkt 4 wskazuje, że dokument taki powinien zwierać w szczególności dane identyfikujące kupującego, rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.