Podatnicy będący osobami fizycznymi muszą rozliczyć się z podatku dochodowego do końca kwietnia. Podstawą wypełnienia zeznania rocznego dla osób zatrudnionych na umowę o pracę jest informacja PIT-11, którą pracownik powinien dostać od pracodawcy. Pracodawca z kolei ma czas na jej wystawienie do końca lutego.
Może się zdarzyć, że pracownik nie otrzyma PIT-11.
– Nie zwalnia to pracownika z obowiązku rozliczenia się z podatku z urzędem skarbowym – ostrzega Michał Kubik, doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego ABC Tax.
Niewykazanie lub wykazanie zaniżonego dochodu wiąże się bowiem z odpowiedzialnością karnoskarbową po stronie pracownika.

74 dni zostały na złożenie PIT za rok 2011

W przypadku braku PIT-11 podatnik powinien wypełnić swoje zeznanie we własnym zakresie, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i na podstawie innych dostępnych dokumentów. Według Michała Kubika pomocne mogą być np. otrzymywane od pracodawcy paski wynagrodzeń, informacja o odprowadzonych składkach ZUS, zestawienie czasu pracy czy podpisane listy płac.
– Warto wraz ze składanym zeznaniem zawiadomić urząd skarbowy o nieprzekazaniu PIT-11 przez pracodawcę – podpowiada Michał Kubik.
Gdy nie otrzymamy PIT-11, w pierwszej kolejności powinniśmy skontaktować się z pracodawcą. Może bowiem się okazać, że dokument ten do nas nie dotarł z innych przyczyn niż zła wola pracodawcy, np. zmieniliśmy adres i nie powiadomiliśmy zakładu pracy.
– Jeśli jednak przyczyna leży po stronie pracodawcy, warto zwrócić się do niego z formalnym wezwaniem do wystawienia PIT-11, którego kopię powinniśmy zatrzymać – stwierdza Michał Kubik.
Może to być przydatne w przypadku ewentualnego sporu z urzędem, gdybyśmy np. rozliczając samodzielnie PIT, popełnili błąd.
Pamiętajmy też, że niewystawienie PIT-11 przez pracodawcę jest zagrożone karą grzywny na mocy kodeksu karnego skarbowego.