Urzędnicy najczęściej proszą o dokumenty potwierdzające prawo do odliczeń czy to od dochodu, czy od podatku. Na sprawdzenie prawdziwości naszych deklaracji mają prawie sześć lat.

Czy tylko faktura potwierdzi wydatki

W 2011 r. podatniczka korzystała z internetu mobilnego. Nie ma faktur VAT za te usługi, ale posiada potwierdzenie wpłat na rzecz operatora. Czy skorzystanie z ulgi internetowej możliwe jest tylko przy posiadaniu faktur VAT?

Czy urząd od razu wszczyna kontrolę

Podatnik dostał telefon z urzędu skarbowego, aby przedstawił potwierdzenie przekazania 7 tys. zł darowizny w 2011 r. na działalność pożytku publicznego. Czy to oznacza, że skarbówka prowadzi wobec podatnika kontrolę?

Czy jedynie podatnik informuje urząd

Podatniczka w PIT za 2011 r. wykazała odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na internet. Obawia się, że urząd skarbowy trzeci rok z rzędu poprosi ją o potwierdzenie wydatków na sieć. Czy takich dokumentów urząd skarbowy może żądać tylko od podatnika?

Czy można odmówić wizyty w urzędzie

Od 15 lat podatniczka jest osobą niepełnosprawną. Korzysta z ulgi rehabilitacyjnej. Urząd skarbowy wezwał ją w celu złożenia wyjaśnień do zeznania za 2010 r. Podatniczka ma kłopoty z poruszaniem się. Czy może odmówić wizyty w urzędzie?

Czy kontrola ma ograniczenia czasowe

Tydzień temu podatniczka dostała wezwanie z urzędu skarbowego, aby przedstawiła dokumenty potwierdzające prawo do ulgi internetowej z rozliczenia za 2009 r. Czy urzędnicy mogą sprawdzać tak odległe rozliczenia?

Czy fiskus odmówi odliczenia darowizny

W grudniu 2011 r. podatnik przekazał na rzecz swojej parafii 3 tys. zł. Nie przekazał jednak tych środków na konto kościoła. Chce tę kwotę odliczyć od dochodu w PIT-37. Czy urząd skarbowy może odmówić mu tego prawa?

Czy limitowana ulga będzie sprawdzona

Podatnik ma na utrzymaniu niewidome dziecko. Zatrudnia przewodnika do pomocy. W 2011 r. jeździł też z chłopcem na rehabilitację. Chce w zeznaniu za 2011 r. odliczyć od dochodu dwa razy po 2280 zł – z tytułu dojazdów na zabiegi i zatrudnienie przewodnika. Czy poniesienie tych wydatków urząd skarbowy może sprawdzić?

Czy urzędnik skontroluje remont

W zeznaniu za 2010 r. podatnik odliczył od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na modernizację swojego mieszkania. Teraz dostał pismo z urzędu skarbowego, w którym urzędnik prosi o udostępnienie lokalu w celu sprawdzenia, czy remont zmierzał do przystosowania mieszkania do niepełnosprawności. Czy urzędnicy skarbowi mają takie uprawnienia?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: PIT: Na co zwraca uwagę fiskus, kontrolując zeznania podatkowe
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania