Poniedziałek 30 kwietnia jest ostatnim dniem na rozliczenie z urzędem skarbowym dochodów uzyskanych w ubiegłym roku. Za spóźnione złożenie PIT 2011, nawet jednodniowe, fiskus może wymierzyć karę grzywny.
Do końca kwietnia trzeba złożyć zeznanie podatkowe oraz uiścić ewentualną dopłatę podatku, jeśli okaże się, że wpłacone w trakcie roku zaliczki nie pokryły całości zobowiązania względem urzędu skarbowego. Tylko terminowe wywiązanie się z tych obowiązków pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji, takich jak odsetki od zaległości podatkowych czy grzywna za spóźniony PIT.
– Składając zeznanie, pamiętajmy, by je podpisać i złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej 30 kwietnia bądź też wysłać listem poleconym nadanym w placówce pocztowej – mówi Lech Janicki, ekspert podatkowy w ECDDP.