Brat, który jest kuratorem pełnoletniej siostry chorej od urodzenia, nie skorzysta z ulgi prorodzinnej – wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał mężczyzna, który od sierpnia 2010 r. sprawował ustanowioną sądownie kuratelę nad dorosłą siostrą. Kobieta mieszkała z nim i pozostawała na jego utrzymaniu. Jako osoba niepełnosprawna pobierała dodatek pielęgnacyjny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i rentę rodzinną po zmarłych rodzicach. Ze względu na zły stan zdrowia nie mogła uzyskiwać żadnych innych przychodów.
Mężczyzna chciał choć w części zrekompensować sobie ponoszone wydatki i skorzystać z ulgi prorodzinnej w zeznaniu rocznym PIT. Własnych dzieci nie posiada, zatem korzystając z ulgi na siostrę, mógłby odliczyć 1112,04 zł rocznie. Twierdził, że jest to możliwe w świetle ustawy o PIT.
Ulga prorodzinna co do zasady przysługuje bowiem rodzicowi bądź opiekunowi prawnemu dzieci małoletnich i studentów do 25. roku życia. Wiek podopiecznego nie ma jednak znaczenia, gdy z ulgi chce skorzystać podatnik opiekujący się osobą dorosłą, która na podstawie odrębnych przepisów otrzymuje zasiłek, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (art. 6 ust. 4 pkt 2 i art. 27f ust. 6 ustawy o PIT). Wszystkie warunki ustawowe są więc spełnione – argumentował mężczyzna we wniosku o interpretację.
Innego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Odwołał się do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które rozróżniają instytucje opieki prawnej i kurateli. Wyjaśnił, że skoro przepisy ustawy o PIT pozwalają na korzystanie z ulgi tylko opiekunom prawnym, to podatnik nie ma prawa do preferencji.
Warto wskazać, że podatnik skorzystałby z ulgi, gdyby był opiekunem prawnym dorosłej siostry. Dla przypomnienia, początkowo fiskus odmawiał prawa do preferencji także w tej sytuacji. Argumentował, że ulga przysługuje opiekunom prawnym niepełnosprawnych osób, tylko jeśli sprawowali nad nimi pieczę od momentu, gdy były dziećmi. Pisaliśmy o tym szerzej w artykule „Minister finansów znowu okroił ulgę na dzieci” (DGP nr 107/2016). Po naszej publikacji resort finansów wydał specjalny komunikat, w którym przyznał się do pomyłki w negatywnych interpretacjach. Korzystne stanowisko przyznające ulgę opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych potwierdził potem wiceminister Leszek Skiba w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 4002/16).
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 lipca 2019 r., sygn. 0114-KDIP3-3.4011.195.2019.3.JK2