Właściciele ziemi nie mają pewności, jak rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych przy sprzedaży kilku działek – wskazał rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do ministra finansów.
Według rzecznika konieczne jest doprecyzowanie przepisów ustawy o PIT tak, aby kwestia ta nie budziła już wątpliwości. Z jednej strony przepisy umożliwiają sprzedaż nieruchomości bez podatku po upływie pięciu lat od nabycia (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT). Z drugiej strony nakazują zapłatę daniny nawet po upływie tego czasu, jeśli zbycie nastąpiło w związku z działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).
Organy skarbowe z reguły uznają na niekorzyść podatników. Twierdzą, że jeśli sprzedaż dotyczy kilku działek, to odbywa się ona w ramach prowadzonego biznesu. Problem bierze się m.in. z definicji działalności gospodarczej, która zawiera wymóg „zorganizowania” i „ciągłości”. Są to pojęcia problematyczne do interpretacji – wskazał rzecznik.
Na te same wątpliwości interpretacyjne zwracał uwagę podatnik (rolnik), który złożył skargę konstytucyjną na obowiązujące przepisy. O tym, że Trybunał Konstrukcyjny rozstrzygnie ten problem, pisaliśmy w artykule „TK zakończy spór o PIT od zbycia nieruchomości” (DGP – 130/2019).
Wystąpienie z 18 lipca 2019 r. RPO do Ministra Finansów, nr V.511.385.2019