Podatnicy, którzy opodatkowali swoją działalność w formie ryczałtu już na początku roku muszą rozliczyć się z fiskusem. Do końca stycznia należy przesłać PIT-28 za 2017 rok. Ten sam obowiązek dotyczy spółek jawnych i cywilnych a także podatników osiągających przychody z najmu czy z dzierżawy.

Terminy składania deklaracji podatkowych nie są jednolite. Choć większość podatników rozliczy się ze skarbówką w kwietniu, ryczałtowcy już na początku roku muszą przedstawić fiskusowi swoje przychody za ubiegły rok. Termin na złożenie deklaracji PIT-28 mija 31 stycznia.

Kogo dotyczy PIT-28?

Deklaracja ta dotyczy podatników, którzy w 2017 roku uzyskali przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Chodzi o wpływy z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej lub umowy najmu, dzierżawy czy innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą.

Ryczałt to jedna z możliwości opodatkowania działalności. Nie każdy przedsiębiorca może jednak skorzystać z tej możliwości. Ryczałt to opcja adresowana do przedsiębiorców, których roczne przychody uzyskane w wyniku samodzielnie prowadzonej działalności nie przekraczają 250 tys. euro lub dla spółek, w przypadku których suma przychodów wspólników nie przekroczyła kwoty 250 000 euro. Ryczałtowcem może zostać także podatnik rozpoczynający działalność bez względu na wielkość przychodów, pod warunkiem, że nie korzystają z karty podatkowej.

Warunkiem odprowadzania podatku w formie ryczałtu jest złożenie w urzędzie skarbowym oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jakie są inne możliwości opodatkowania? O tym przeczytasz tutaj>>> Wyboru formy opodatkowania należy dokonać do 20 stycznia 2018 roku.

PIT-28 a preferencje podatkowe

Ryczałt rządzi się swoimi prawami. Stosunkowo niskie stawki podatku, których wysokość zależna jest od rodzaju wykonywanej pracy, idą w parze z brakiem możliwości skorzystania z preferencji podatkowych. PIT-28 nie można złożyć wspólnie z małżonkiem, tak jak w przypadku skali podatkowej. Ryczałtowcy nie skorzystają także z ulgi prorodzinnej i nie rozliczą kosztów uzyskania przychodów. Wypełniając PIT - 28 można natomiast przekazać 1 proc. podatku na wybraną organizację pożytku publicznego.

Deklaracja PIT-28 zawiera informację o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok podatkowy. [FORMULARZ PIT-28]

Ważne: 31 stycznia to także termin złożenia deklaracji PIT-19 A i PIT-16 A. Przeczytaj kto jeszcze musi złożyć zeznanie podatkowe w styczniu>>

Jak rozliczyliśmy się w 2017 roku?

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów podatnicy korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych złożyli za 2016 rok 1 062 931 zeznań 2 (tj. o 58 944 zeznań więcej niż za 2015 rok).

  •  553 828 zeznań złożyli podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (o 8 256 zeznań więcej niż za 2015 rok).
  •  w 11 395 zeznaniach podatnicy tej grupy wykazali dodatkowo przychody z tytułu umowy najmu lub dzierżawy niezawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (o 8 46 zeznań więcej niż za 2015 rok),
  •  508 993 zeznań złożyli podatnicy, którzy wybrali tę formę opodatkowania wyłącznie dla przychodów z tytułu umowy najmu lub dzierżawy, poddzierżawy niezawieranych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (o 50 578 zeznań więcej niż za 2015 rok).