Formularze PIT-20 i PIT-12 już nie obowiązują. Te dotyczyły możliwości rozliczenia pracownika przez płatnika. Podatnik, który uzyskiwał dochody tylko u jednego pracodawcy mógł do tej pory skorzystać z pomocy zakładu pracy przy wypełnieniu deklaracji. Od tego roku będzie musiał rozliczyć się sam, lub poprosić o to urzędników.

Chodzi o nowelę ustawy o PIT z dnia 9 marca 2017 roku, na mocy której ustawodawca likwiduje druki PIT-40 i PIT-12. Podatnik może rozliczyć się zatem samodzielnie lub wnioskować o pomoc do skarbówki.

Likwidacja PIT-40 i PIT-12

Ustawa likwiduje art. 37, zgodnie z którym płatnik, na żądanie podatnika, był zobligowany do rozliczenia go z fiskusem. Do tej pory podatnik, który osiągał dochody u jednego pracodawcy, mógł przekazać mu formularz PIT-12. Jest to wniosek o sporządzenie zeznania przez płatnika na żądanie pracownika. Wówczas pracodawca zobowiązany był przyjąć wniosek od pracownika, sporządzić zeznanie i rozliczyć go z fiskusem przesyłając druk PIT-40.

Ustawodawca informuje o spadku popularności tych formularzy, stąd decyzja o ich likwidacji. Ta jednak ma na celu odciążenie płatników, a tym samym nie pozbawia podatników skorzystania z pomocy. Ustawodawca proponuje bowiem alternatywę – pomoc urzędnika w rozliczeniu PIT.

PIT-WZ. Skarbówka może rozliczyć dochody za 2017 rok

Podobnie jak w ubiegłym roku, podatnik może wnioskować o pomoc urzędników przy rozliczeniu PIT. Chodzi o PIT-WZ, czyli wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Po otrzymaniu takiego wniosku, urzędnicy wykorzystując dane od pracodawców lub organów rentowych a także informacje wskazane w druku PIT-WZ, przygotowują zeznanie podatkowe. Wypełnienie deklaracji za podatnika zajmie fiskusowi nie dłużej niż 5 dni od dnia otrzymania wniosku o sporządzenie PIT. Podatnik zostanie poinformowany o sporządzeniu deklaracji drogą mailową. Wówczas będzie mógł zaakceptować lub odrzucić sporządzone zeznanie. Akceptacja deklaracji oznacza złożenie jej fiskusowi a odrzucenie jej wiąże się z koniecznością samodzielnego rozliczenia się z fiskusem.

Należy pamiętać, że tego ułatwienia te dotyczą tylko tych podatników, którzy uzyskują dochody od płatników. Co więcej, przesłanie wniosku PIT-WZ nie pozbawia podatnika prawa do ulg podatkowych. Jeśli jednak podatnik zdecyduje się na samodzielne rozliczenie dochodów musi pamiętać o terminach. W tym roku należy złożyć zeznania do końca kwietnia.